Don Bosco Experience is een stichting die vrijetijdsactiviteiten organiseert voor kinderen in de leeftijd van 7 t/m 15 jaar. Niet voor ieder kind is een vakantie weggelegd, wegens bepaalde persoonlijke omstandigheden zit een gezellige vakantie er niet in. Wij vinden dat ieder kind een tijd van ontspanning, plezier en lol verdient. Daarom organiseren wij ook voor hen uitdagende, gezellige en actieve vrijetijdskampen. Onze locatie bevindt zich in het uitgestrekte gebied rond Lelystad, op een zeer mooie boerderij. De stichting draait geheel op vrijwilligers.

Inspiratie
Don Bosco Experience baseert zich op het gedachtegoed van de 19e-eeuwse Italiaanse priester Don Bosco. Tot de belangrijkste kernwaarden horen: in gesprek gaan met jongeren, zorgen dat ze zich gelijkwaardig en begrepen voelen, helpen met het ontdekken en ontplooien van de eigen mogelijkheden en vertrouwen geven in zichzelf. Dit vormt de inspiratie voor deze kampeervakantie die verder niet verbonden is met een kerkelijke stroming.

Jeugdkampen voor een vaste lage prijs organiseren zodat alle kinderen die op vakantie willen maar het niet altijd kunnen betalen, ook een leuke vakantie kunnen beleven.

Bestuur
Op 1 februari 2018 bestaat het bestuur van Stichting Don Bosco Experience uit:
Eliene Verhoeven |Voorzitter
Melanie Bigagli | Secretaris
Remi Staijen | Penningmeester

Kom jij ons versterken? Bekijk onze vacatures!

Beloning
De stichting draait geheel op vrijwilligers, om die reden ontvangen de leden van het bestuur en overige vrijwilligers van de stichting geen beloning zoals beschreven in artikel 3.6 van de statuten. In overleg met het bestuur kunnen zij wel, de door hen gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie vergoed krijgen.