Wij willen onze kampen juist toegankelijk houden voor kinderen die normaal niet op vakantie gaan. Daarom proberen wij de ouderbijdrage zo laag mogelijk te houden. Wij kunnen ons voorstellen dat dit niet voor iedereen zo maar mogelijk is. Wij willen u graag een aantal handvatten bieden, waardoor uw kind toch met ons mee op kamp kan.

Voor ouders/verzorgers
Er zijn diverse instanties die u kunt aanschrijven waarbij u eventueel in aanmerking zou kunnen komen voor een vergoeding.

Via uw lokale gemeente
Als u denkt in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand, een participatiebijdrage of meedoen-regeling, kunt u daarop een beroep doen bij uw gemeente. Kijk hiervoor op de website van uw gemeente.

Landelijke fondsen
Kinderhulp
Kinderhulp helpt kinderen die in ons land in armoede opgroeien. Zij vinden dat zij er ook bij moeten horen, maar helaas is dit voor 1 op de 8 kinderen niet zo vanzelfsprekend. Dat zijn 421.000 kinderen die niet kunnen meedoen met leeftijdsgenootjes en volwassen zorgen hebben. Kinderhulp helpt hen door simpele dingen zoals zwemlessen, een dagje uit, een fiets, opleiding, leesboek of een laptop mogelijk te maken. Omdat ook zij moeten kunnen meedoen en een mooie toekomst verdienen!

Leergeld
Via 100 lokale Leergeld stichtingen, die samen actief zijn in 260 (van de in totaal 380) Nederlandse gemeenten, biedt zij deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

Betalen in termijnen
Wij kunnen ons voorstellen dat het bedrag wellicht niet in één keer te betalen is. Daarom kijken wij graag samen met u wat de mogelijkheden zijn om het bedrag in termijnen te betalen. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op via info@donboscoexperience.nl.