Binnen de stichting Don Bosco Experience hebben wij een beleid veilig kamp. Dit beleid geeft de leiding en alle andere vrijwilligers binnen de stichting handvatten in de omgang met elkaar en naar deelnemers.

 

Het bestuur en de hoofdleiding van Stichting Don Bosco Experience willen tijdens de activiteiten die zij organiseren een veilig en beschermd klimaat bieden, zowel voor de deelnemers als voor de leiding. Daarbij gaat het ons niet alleen om EHBO- of brandveiligheidsinstructies waarvoor al maatregelen bestaan, maar om de omgangsvormen. Ons uitgangspunt is dat alle betrokkenen op een Don Bosco Experience activiteit het recht hebben op respectvolle omgang met elkaar. Dat betekent dat geen enkele vorm van respectloze bejegening, verbaal of lichamelijk geweld en/of seksuele intimidatie tijdens een Don Bosco Experience activiteit getolereerd wordt.

Mede door het toenemende aantal zaken van seksueel misbruik op onder meer scholen en sportverenigingen realiseren wij ons dat een veilig kamp niet vanzelfsprekend is. Voor deelnemers en begeleiding is het daarom noodzakelijk dat afspraken gemaakt worden waarmee wij een veilige sfeer kunnen creëren.

Met ingang van 2015 is het voor alle vrijwilligers van de stichting Don Bosco Experience verplicht om een VOG (Verklaring omtrent gedrag) te kunnen overleggen.

Bekijk het veilig kamp beleid van Don Bosco Experience